7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κ. Σταματία Σταμάτη, φιλόλογος)