Στιγμές (φωτογραφικό υλικό) από την ημερίδα Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία

2015-11-08 20:11

 

Όλη η ημερίδα «Λογοτεχνικός χάρτης: Μικρασία» βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.youtube.com/playlist?list=PLXInl9VE_guW8rArVAC80txgYt6iiCg0v