Α΄Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας «Η μυστική παπαρούνα»

2013-11-30 22:36

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ «ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Υπεύθυνοι Φιλόλογοι: Δώρα Μέντη (Γυμνάσιο), Γιώργος Θώδης (Λύκειο)

 

Πρώτος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας

«Η μυστική παπαρούνα»

29 Νοεμβρίου 2013 ως τις 29 Απριλίου 2014   

Με δεδομένη την ύπαρξη της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης που αριθμεί 10.000 τίτλους βιβλίων για 528 μαθητές, αρκετών κατά τόπους Σχολικών Βιβλιοθηκών αλλά και μεμονωμένων φίλων του βιβλίου ανάμεσα στο μαθητικό κοινό, ο Όμιλός μας καλεί τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων σε έναν Πανελλήνιο Αγώνα Φιλαναγνωσίας, με έπαθλα λογοτεχνικά βιβλία.

Σας καλούμε να διαβάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία της δικής σας επιλογής, τα οποία όμως θα εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

 

ΔΟΚΙΜΙΟ (Κοινωνικό, Πολιτικό)

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ (Αστροφυσική, Μαθηματικά)

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (Εφηβικό, Κοινωνικό)

 

*Αναγκαία διευκρίνιση: Τα βιβλία θα πρέπει να προέρχονται από έγκυρους μελετητές, συγγραφείς και εκδοτικούς οίκους. Η επιλογή τους θα γίνει σε συνεννόηση με τον συνεργαζόμενο καθηγητή του σχολείου σας ή με τη συντονίστρια του διαγωνισμού κ. Μέντη (μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση schvivlioevagg@gmail.com

Στόχοι:

α) να αναδειχθεί ένας νικητής/τρια ανά κατηγορία φιλαναγνωσίας και βαθμίδα της εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

β) να αναδειχθεί ένα τμήμα. σε πρωταθλητή φιλαναγνωσίας μιας συγκεκριμένης θεματικής κατηγορίας βιβλίων και βαθμίδας της εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

γ) να αναδειχθεί ένα σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο) σε πρωταθλητή φιλαναγνωσίας με βάση τον συνυπολογισμό ποσοτικών και ποιοτικών επιδόσεων που θα επιτύχει.

 

Βραβεύσεις:

Απονομή Α΄, Β΄, Γ΄ Βραβείων στους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων

Απονομή Α΄ Βραβείου στο Τμήμα και το Σχολείο (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Απονομή Επαίνων που θα επιβραβεύουν τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και θα αναγράφουν αριθμητικά την επίδοση του μαθητή/τριας, του τμήματος ή του σχολείου

*Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης https://efsv.webnode.gr/

Δυνατότητα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση schvivlioevagg@gmail.com

Όροι συμμετοχής

1. Κάθε μαθητής ή σχολικό τμήμα δηλώνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό μέσα από την ειδική φόρμα «Δήλωση ανάγνωσης βιβλίου»..

2. Όταν ο μαθητής ή το τμήμα ολοκληρώσει την ανάγνωση του βιβλίου, τότε, για να κατοχυρωθεί και να μετρήσει αυτή η ανάγνωση στο διαγωνισμό, θα πρέπει να απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις κατανόησης μέσα από το βιβλίο ή να καταθέσουν μια δράση φιλαναγνωσίας βασισμένη στο βιβλίο που διάβασαν (παρουσίαση-κριτική, εικονογράφηση, τραγούδι, ποίημα, δραματοποίηση, συνέντευξη συγγραφέα κ.ά.)

3. Στη συνέχεια, ο μαθητής ή το τμήμα μπορεί να επιλέξει και να δηλώσει ένα νέο βιβλίο, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί  να εκτελείται παράλληλα και σε άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου.

4. Οι ερωτήσεις μέσα από τις οποίες πιστοποιείται η ανάγνωση κάθε βιβλίου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολικής Βιβλιοθήκης της Ευαγγελικής Σχολής https://efsv.webnode.gr/ και θα πρέπει να απαντώνται στο σύνολό τους μέσα σε διάστημα  20 ημερών από τη δημοσίευσή τους  μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση schvivlioevagg@gmail.com και αφού έχει προηγηθεί η  δήλωση ανάγνωσης του κάθε βιβλίου. Η απάντηση στις ερωτήσεις κατανόησης μπορεί να γίνει μόνο μέσω e-mail, η λήψη του οποίου θα επιβεβαιώνεται κάθε φορά από τη συντονίστρια του διαγωνισμού.

5. Η ενημέρωση για τις υπόλοιπες δράσεις φιλαναγνωσίας μπορεί να γίνει με όποιον τρόπο είναι εφικτό, ανάλογα με τη δράση (αποστολή video, φωτογραφιών, αρχείων ήχου, αρχείων word κ.ο.κ.).

6.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση φιλαναγνωσίας που θα διοργανώσει η Ευαγγελική Σχολή πριν από τις διακοπές του Πάσχα.

7. Οι εκπαιδευτικοί που θα ενθαρρύνουν τη δράση στα σχολεία τους μπορούν να λάβουν μέρος ως ομιλητές ή ως σύνεδροι στην προαναφερθείσα εκδήλωση η οποία θα έχει σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Βαθμολόγηση:

Η συγκέντρωση βαθμών στο διαγωνισμό γίνεται ανά α) ανά μαθητή β) ανά σχολείο* και η βαθμολόγηση καταρτίζεται ως εξής:

 

·        Ανάγνωση βιβλίου

10 βαθμοί

·        Δεύτερη και κάθε επόμενη ανάγνωση του ίδιου βιβλίου από άλλο τμήμα του ίδιου σχολείου

5 βαθμοί

·        Δράση φιλαναγνωσίας (παρουσίαση-κριτική/ εικονογράφηση/ ποίημα)

20 βαθμοί

 

·        Δράση φιλαναγνωσίας (τραγούδι, δραματοποίηση, συνέντευξη συγγραφέα μέσω skype ή μέσω προσωπικής συνάντησης)

30 βαθμοί

 

·        Οποιαδήποτε άλλη δράση φιλαναγνωσίας που δεν περιγράφεται παραπάνω

10 βαθμοί

 

*Το σύνολο των βαθμών κάθε σχολείου θα κατανέμεται με βάση τον αριθμό των μαθητών ή των τμημάτων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Η βαθμολογία μας στηρίζεται στο κριτήριο της ποιότητας και κλιμακώνεται με άριστα το 10,  20, 30 (ανάλογα με τη δράση).

Η ανάγνωση κάθε βιβλίου τεκμηριώνεται και βαθμολογείται με τη συμμετοχή του μαθητή ή του τμήματος μόνο σε μία δράση φιλαναγνωσίας.

Πληροφορίες και Δήλωση συμμετοχής

Για να συμμετάσχει κάθε μαθητής ή τμήμα θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά στο e-mail: schvivlioevagg@gmail.com  όλα τα παρακάτω στοιχεία, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2014, σημειώνοντας παράλληλα:

Για τον Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας «Διαβάζοντας ….. (ανάλογα με την επιλογή θεματικής κατηγορίας και βιβλίου)».

Η ανάγνωση κάθε βιβλίου συνοδεύεται απαραιτήτως από τη Δήλωση που θα συμπληρώνει κάθε  μαθητής-αναγνώστης.

Μπορείτε να βλέπετε τα νέα και να παρακολουθείτε τη δράση μας στην ιστοσελίδα της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης  https://efsv.webnode.gr/

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΑΞΗ: ................................. ΜΑΘΗΤΗΣ ………………………………

                                           ή ΤΜΗΜΑ*: ........................................................

 

(*ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ): ..................................................................

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ...................................................................................................................................

ΣΧΟΛΕΙΟ: ..................................................................................................................................

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ..................................................................................................................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΔΟΣ: .....................................................................ΑΡΙΘΜΟΣ: ....................

ΠΟΛΗ: .................................................................. Τ.Κ.: ..................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...............................................................................................................................

E-MAIL: ................................................................................................................................

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

 ΜΑΘΗΤΗΣ

ή ΤΜΗΜΑ*: ........................................................................................................

(*ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ): ..................................................................

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ...................................................... …………...............................................................................................................

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ....................................................................................................

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ:................................................................................