ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014)

2014-01-10 18:04

Η ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού άλλαξε και είναι η 29η Απριλίου 2014, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα και οι μαθητές των σχολείων που πληροφορήθηκαν καθυστερημένα την πραγματοποίησή του.